Skip to content

V & A: Geef toe dat katholieken Maria en de heiligen verafgoden. Men ziet katholieken vaak op hun knieën tot de beelden bidden.

by op 5 juli 2011

Neen, je bent fout. Je hebt knielende katholieken zien bidden. Maar als je daaruit afleidt dat ze tot de beelden baden, dan zit je er volledig naast. Je bent fout, omdat je hen beoordeelde volgens je eigen vooroordelen. Zonder dat je naar verdere informatie vraagt, heb je gegokt naar hun bedoelingen, en heb je verkeerd gegokt. Katholieken gaan op hun knieën voor een Mariabeeld om tot God te bidden door bemiddeling van de Moeder Gods, die door het beeld visueel wordt voorgesteld. Maar je hebt niet het  recht om hen te beschuldigen dat ze tot het beeld bidden. Mocht jij naast je bed knielen om een laatste gebed voor de nachtrust te zeggen, kan jij dan beschouwd worden als iemand die tot zijn matras bidt en zijn bed aanbidt?

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Heiligen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: