Skip to content

V & A: Wijwater?! Waarom zouden priesters water kunnen heiligen?

by op 4 juli 2011

God meent van wel. In Numeri 5:17 lezen we een gebod van God: “Dan moet de priester heilig water in een aarden vat nemen.” God spreekt dus over heilig water. In Numeri 8:7 beval God aan Mozes het volgende: “Zonder de levieten van de Israëlieten af, en reinig hen. Zo zult ge doen om hen te reinigen. Ge moet hen met reinigingswater besprenkelen.” God doet niets zonder reden en als je deze praktijk belachtelijk maakt, dan maak je God belachelijk.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Wijwater

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: