Skip to content

V & A: Wijwater is onzin. Hoe zou water iemand kunnen zegenen?

by op 4 juli 2011

In het evangelie van St. Johannes (Jn. 5:2-4) zal je zien dat God het water van de vijver van Bezata (Jn. 5:1-15) in Jeruzalem gebruikte om de zieken te genezen: “Want een engel des Heren daalde van tijd tot tijd naar de vijver af, en bracht het water in beroering; wie dan het eerst na de beweging daarin afdaalde, werd gezond, aan wat kwaal hij ook leed.” Maar wat je ook moge denken over wijwater, als je een christen bent, dan moet je toegeven dat het doopwater zekere geestelijke genaden schenkt aan de ziel. Water kan dus wel degelijk mensen zegenen.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

From → Wijwater

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: