Skip to content

V & A: Waarom bidden katholieken knielend?

by op 4 juli 2011

St. Franciscus

Knielen wanneer men bidt, is nu de gewoonte onder de christenen. In het Oude Testament was de praktijk anders. In de Joodse kerk was het de regel om staande te bidden. Maar wanneer het een bijzonder plechtige gelegenheid was, of het verzoek bijzonder dringend, of het gebed bijzonder vurig, knielden de Joodse gelovigen. We vinden hier menigvuldige voorbeelden van terug in de Bijbel (Dan. 6:10, Joh. 17:1, Mk. 1:40, …). Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld de doodsstrijd van Christus in het hof van olijven, “En hij viel op zijn knieën neer, en bad” (Lk. 22:41-42).

Ook de apostel Paulus spreekt bij verschillende gelegenheden over “het buigen van de knie”. In de Brief aan de Filippenzen lezen we: “Opdat in de Naam van Jezus iedere knie zich zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde” (Fil. 2:10). En in de Brief aan de Romeinen verwijst St. Paulus naar het Oude Testament: “Want er staat geschreven: Zowaar Ik leef, zegt de Heer: Voor mij zal elke knie buigen en alle tong zal God verheerlijken” (Rom. 14:11).

De apostelen zelf baden vaak knielend. Over St. Petrus vermelden de Handelingen van de Apostelen: “Petrus zond allen heen, knielde neer, en bad” (Hand. 9:40). En over St. Paulus staat er: “Toen hij dit had gezegd, boog hij zijn knieën, en bad met hen allen” (Hand. 20:36). Over het leven van de apostel Jacobus de Mindere lezen we in het brevier dat hij zo vaak bad dat de huid op zijn knieën even hard vereeld was als de knieën van een kameel. Tertullianus behandeld knielen en bidden als praktisch synoniem (Aan Scapula 4) en Origenes (De Orat. 31) gaat zelfs zo ver dat hij geloofde dat een knielende positie noodzakelijk was.

(Bron: Catholic Encyclopedia, Genuflection)

Advertenties

From → Varia

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: