Skip to content

V& A: Kunnen katholieken zich schaden door het lezen van de Bijbel?

by op 1 juli 2011

De Farizeeën

Ja. Zelfs in het geval van een correcte versie zijn er duizenden mensen die zichzelf geschaad hebben door het lezen van de Heilige Schrift, omdat ze in de overtuiging waren om het op een juiste manier te interpreteren. De Farizeeën lazen ook de Heilige Schrift en slaagden erin om ze te gebruiken, of te misbruiken, als een argument tegen Christus, net zoals vandaag sommige mensen de Heilige Schrift gebruiken als een wapen tegen de ware Kerk van Christus, de Katholieke Kerk.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Bijbel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: