Skip to content

V & A: Waarom veroordeelde Paus Clemens XI in 1713 dat het lezen van de Bijbel noodzakelijk is voor allen?

by op 30 juni 2011

Clemens XI

Hij veroordeelde niet de doctrine dat het goed is om de Heilige Schrift te lezen. Maar hij veroordeelde wél de theorie dat het lezen van de Bijbel noodzakelijk is om christelijke kennis op te doen.

De methode van Christus was het vestigen van een lerende Kerk. Het is dan ook noodzakelijk om de christelijke doctrines te leren met behulp van de Kerk. Christus beval niet de apostelen om kopieën van de Bijbel te vermenigvuldigen en te verspreiden. Als het lezen van de Heilige Schrift noodzakelijk was voor redding, wat moeten we dan denken van de talloze christenen doorheen de eeuwen vóór de uitvinding van de drukpers, toen het onmogelijk was om voldoende exemplaren te voorzien voor de massa’s? Zou Christus de verspreiding van Zijn religie afhankelijk hebben gemaakt van de uitvinding van de drukpers? En had hij de intentie dat Zijn religie zo goed als onmogelijk zou zijn voor analfabeten? Het is absurd om te zeggen dat Zijn religie essentieel afhangt van een gedrukt boek. De Paus veroordeelde wijselijk het voorstel dat het lezen van de bijbel noodzakelijk is voor allen. Elke logische mens zou zo’n onredelijk voorstel verwerpen.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Bijbel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: