Skip to content

V & A: Waarom staat de Katholieke Kerk vijandig tegenover de Bijbel?

by op 28 juni 2011

De Corners Church, een van de meer dan 20.000 protestantse kerken

Ze is het niet. De Katholieke Kerk beschermt en verdedigt de Bijbel. Maar ze leert dat het lezen van de Bijbel in het privaat, waarbij men zich louter en alleen baseert op zijn eigen persoonlijk vermogen om het te begrijpen, geen gegarandeerde manier is om tot Christus’ waarheid te komen. En ervaring bevestigt deze leerstelling.

Neen, de Kerk staat helemaal niet vijandig tegenover de Bijbel. Prachtig geïllustreerde exemplaren van de Heilige Schrift, verzorgd door monniken, werden gebruikt door de clerus om het Woord van God zorgvuldig te prediken aan het volk.  Trouwens, waarom zou de Katholieke Kerk exemplaren van  de Bijbel hebben laten maken, om ze vervolgens –aldus de protestanten- te vernietigen?

Vóór de uitvinding van de drukpers was een distributie op grote schaal onmogelijk. Toen de drukpers door de Duitse katholiek Gutenberg in 1445 uitgevonden werd, was het eerste boek dat geprint werd de Bijbel. Dit was voordat het protestantisme ontstond.

De Kerk veroordeelt echter het principe dat Bijbels op grote schaal worden verspreid zonder de nodige uitleg en hulp voor de lezer om het correct te begrijpen. De meest absurde sekten en ketterijen zijn ontstaan als een gevolg van het persoonlijk interpreteren van de Bijbel. Er bestaan heden meer dan 20.000 verschillende protestantse kerken. En als jij het geen gevaar vindt voor het christendom dat er elke 10 jaar een nieuwe kerk ontstaat, dan had ik graag geweten wat jij een gevaar beschouwt voor de christelijke leer.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Bijbel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: