Skip to content

Nieuws: Wanneer de kerk buigt voor de staat. Homoseksuele bisschoppen en de kerk van Engeland

by op 26 juni 2011

Gene Robinson: De eerste openlijk homoseksuele, niet-celibataire "bisschop" in de Unitarian Church (Anglicaanse kerk in de V.S.)

Alsof de Kerk van Engeland nog niet genoeg problemen heeft! Nu komt uit dat de Anglicaanse kerk van plan is om de benoeming van openlijk homoseksuele bisschoppen toe te laten, zolang die bisschoppen celibatair blijven.

Het nieuws kwam uit naar aanleiding van een gelekt intern memorandum dat voorbereid was voor de aartsbisschop van Canterbury. Het werd opgesteld door de hoogst geplaatste juridische adviseur van de kerk. De juridische richtlijnen zijn bedoeld om de kerk in overeenstemming te brengen met de Britse ‘Equality Act’ (Gelijkheidswet) van 2010. Die wet verbiedt discriminatie op basis van verschillende karakteristieken, waaronder seksuele oriëntatie. De Equality Act werd reeds gebruikt om sommige Britse kerken te forceren dominees en andere werknemers te aanvaarden die openlijk homoseksueel zijn.

De volgende paragraaf komt uit de voorgestelde richtlijnen:

“De seksuele oriëntatie van een persoon is op zichzelf irrelevant voor de geschiktheid voor een bisschoppelijk ambt of de wijding tot het priesterambt in het algemeen. Het zou daarom erg verkeerd zijn (tijdens het selectieproces) om rekening te houden met het feit dat een kandidaat zichzelf geïdentificeerd heeft met een homoseksuele oriëntatie.”

Dit is een erg gevaarlijke verklaring omdat het iets belangrijks zoals seksuele oriëntatie als “irrelevant” beschouwt voor het klerikale ambt. Deze richtlijnen hebben elke vorm van theologische logica verloren en zijn inconsistent. Als homoseksuele oriëntatie geen probleem is, hoe kan dan de kerk onderstrepen dat homoseksuele daden zonden zijn? Immers, deze richtlijnen spreken niet over personen die in hun privéleven homoseksuele bekoringen ondergaan, maar over hen die een publieke homoseksuele identiteit hebben.

Maar wat toch wel iedereen moet verbazen, is het feit dat de Kerk van Engeland zich zo gemakkelijk onderwerpt aan de staat voor de ‘Equality Act’. Het is echter een logisch gevolg van de positie van de Anglicaanse kerk. Ze verkeert niet in de mogelijkheid om de wetten van de regering te verwerpen en bevindt zich in een valstrik waar ze onmogelijk kan uit ontsnappen.

(Bron: Lifesitenews, Albert Mohler, 25 juni 2011)

Advertenties

From → Nieuws

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: