Skip to content

V & A: Moet men de Joden nog steeds als het uitverkoren volk van God beschouwen?

by op 22 juni 2011

Ze waren Gods uitverkoren volk tot de komst van Jezus Christus. Ze zouden ook nu onder Zijn uitverkoren volk behoren, indien ze trouw waren gebleven aan God. God veranderde niet Zijn houding tegenover hen; het zijn zij die hun houding tegenover Hem veranderd hebben. Ze werden aangeleerd om uit te kijken naar de Verlosser. Maar wanneer Hij kwam, verwierpen ze Hem, omdat zij wilden dat Hij hen tijdelijke, eerder dan geestelijke giften kwam brengen.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Niet-Katholieken

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: