Skip to content

V & A: Waarom ben je zo theoretisch? Christelijkheid is over hoe mensen hun leven leiden.

by op 21 juni 2011

De waarheid begraven is een illusie.

Dat is je toevlucht nemen tot lichtgelovigheid. Elke rationele mens, als hij iets doet, moet weten waarom hij het doet. Christelijkheid is bovendien zowel een pakket van waarheden die moeten geloofd worden, als een leven dat moet geleefd worden. Het legt verplichtingen op aan ons intellect, alsook aan de wil en de passies. Jezus zei, “Bekeer u, en geloof in het evangelie” (Mk. 1:15). Maar voordat een logisch wezen gelooft, moet hij ofwel bewijzen dat de doctrine waar is, ofwel aanvaarden dat God het geopenbaard heeft, waardoor hij weet dat het waar is, zelfs al begrijpt hij het niet volledig. Om te zeggen dat God onverschillig blijft, wanneer iemand protestant of  katholiek is, is bijna godslasterend. Stel dat Hij de doctrines van het protestantisme openbaarde, dan kan Hij onmogelijk blij zijn met iemand die opzettelijk het tegenovergestelde aanvaardt door het katholicisme op te nemen.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Redding

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: