Skip to content

V & A: Vormen alle christenen, hoe verdeeld ze ook soms mogen zijn, niet allen samen de ene ware Kerk die Christus gevestigd heeft?

by op 19 juni 2011

Hoewel dat zeer mooi mag lijken op papier, is het onmogelijk. We mogen niet beweren dat honderden conflicterende kerken in werkelijkheid één verenigde Kerk vormen. Wanneer een protestant zegt dat Rome de hoer van Babylon is, dan lijkt het nogal moeilijk te aanvaarden dat een katholiek die naar de Paus luistert, tot diezelfde kerk zou toebehoren. Een dergelijk concept aanvaarden zou ingaan tegen de logica zelve.

Als de Katholieke Kerk een man excommuniceert, dan zal eenderwelke protestantse kerk hem prompt verwelkomen. Als de katholieke kerk en de protestantse kerk één en dezelfde zijn, dan heb je dezelfde Christus die eenzelfde man aanvaardt en verwerpt op hetzelfde ogenblik!

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Ene ware Kerk

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: