Skip to content

V & A: Maakt een gebrek aan eenheid onder de christelijke kerken iets uit? Immers, ga in eender welke kerk en je zal Christus’ leer en het Woord van God aanhoren.

by op 19 juni 2011
Zevendedagsadventisten

Ellen White, stichter van de Zevendedagsadventisten

Als dat waar is, dan betekent dit dat bijvoorbeeld de Zevendedagsadventisten, die leren dat de Paus de antichrist is, en de Katholieke Kerk, die je leert dat de paus de ware Vicaris van Christus is, beiden doctrines aanleren die in de ogen van God even lofwaardig zijn!

Maar in de realiteit zal je niet horen dat Christus’ leer gepredikt wordt in eender welke christelijke kerk, aangezien je in alle niet-katholieke kerken nu het ene, dan weer het andere afwijkende aspect van de christelijke doctrine zal aanhoren. Zelfs indien je het ware Woord van God aanhoorde in een niet-katholieke kerk, dan zou dat je nog geen lid van Christus’ ware Kerk maken.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Ene ware Kerk

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: