Skip to content

V & A: Als een man een goed leven leidt en toebehoort aan een christelijke kerk, zal hij dan niet zijn ziel redden?

by op 19 juni 2011

Dat sommigen hun verplichting niet beseffen om zich bij de ware Kerk aan te sluiten, is geen automatisch ticket naar de hemel.

Goede protestanten kunnen gered worden, maar enkel wanneer ze te goeder trouw zijn, met de wil om Gods Wil te doen. Echter, te goeder trouw zijn, is minder evident als het lijkt. Denken we maar aan kwesties zoals echtscheiding. De meeste protestantse kerken staan het toe. Maar hoe kan iemand die te goeder trouw is, echtscheiding verzoenen met de woorden van Christus over de onscheidbaarheid van het huwelijk. Zich redden buiten de Katholieke Kerk maakt redding veel moeilijker. En het feit dat sommigen hun verplichting niet beseffen om zich bij de ware Kerk aan te sluiten, is geen automatisch ticket naar de hemel.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Redding

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: