Spring naar inhoud

V & A: Misschien is er geen hel?

by op 12 juni 2011

De helJe bent misleid. Dit probleem wordt volledig beantwoord door Gods Openbaring en laat geen twijfel mogelijk. Maar laat ons even aannemen dat er enige onzekerheid was, dat het bestaan van een eeuwige straf slechts waarschijnlijk is, en dat we kunnen zeggen: “Misschien is er geen hel.” Maar wie wil een dergelijk risico nemen? Wie zou een maaltijd aanvaarden, die men “waarschijnlijk” zal overleven. Wie zou een auto besturen, waar de remmen “misschien” goed functioneren? Wel, dan wil ik eender welke man van gezond verstand vragen of iemand niet de meest dwaze van alle mensen zou zijn om, gebaseerd op een “misschien”, zichzelf open en bloot te stellen aan een straf van eeuwig vuur.

(Bron: Hell, Schouppe F.X. S.J., Rockford, 1989)

From → Hel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: