Spring naar inhoud

V & A: Is de hel geen middeleeuwse uitvinding van de Katholieke Kerk?

by op 12 juni 2011

De helHet geloof in een toekomstig leven, waar de goede mensen beloond zullen worden en de kwade eeuwig gestraft, is zo oud als de wereld en zo wijdverspreid als het menselijk geslacht. We vinden het zelfs terug onder de heidenen, die amper enig ander teken van religie vertonen. De Eerste Christenen geloofden in de hel. Talloze documenten uit de eerste eeuwen bewijzen dit:

 “Vergis u niet, mijn broeders: De onruststokers van families zullen niet het Koninkrijk Gods binnentreden . . . Een man die zo smerig geworden is, zal gaan in het onblusbare vuur; en zo ook iedereen die naar hem luistert.” (St. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Epheesiërs, A.D. 110)

 “Broeders, we moeten denken over Jezus Christus als God en als rechter van de levenden en de doden . . . Als we de wil van de Christus doen, dan zullen we rust bekomen; maar zo niet, indien we zijn geboden negeren, dan zal niets ons redden van de eeuwige straf. . . . Laat niemand van jullie zeggen dat dit vlees niet geoordeeld wordt. . . . Diegenen die gezondigd hebben en Jezus Christus ontkend hebben door hun woorden of hun daden, zullen gestraft worden met een eeuwige foltering in onblusbaar vuur.” (Anoniem, “Tweede Epistel van Clemens van Rome” (oudst bewaarde homilie), A.D. 150)

 “Het is onze overtuiging dat het niet meer mogelijk is voor de boosdoener, de hebzuchtige en de verraderlijke, om zich te verstoppen van God, dan het is voor de deugdzame . . . Elke man zal zijn eeuwige straf of beloning ontvangen die zijn handelingen verdienen. Inderdaad, als alle mensen dit inzagen, dan zou niemand het kwade kiezen zelfs voor een korte tijd, wetende dat hij de eeuwige straf van het vuur zou oplopen. Integendeel, hij zou alle middelen aanwenden om zichzelf te beheersen en te bekleden met de deugd, zodat hij goede giften van God mag bekomen en de straffen ontsnappen.” (St. Justinus Martelaar, Eerste Apologie, A.D. 148-155)

 “Voor de ongelovige en hij die minacht, en voor diegenen die zich niet onderwerpen aan de waarheid maar toegeven aan onrecht; wanneer zij betrokken zijn geweest in overspel, hoererijen, homoseksuele daden, hebzucht en in grenzeloze afgoderij, voor hen zal er toorn en verontwaardiging, beproeving en angst zijn: en op het einde zullen dergelijke mensen vastgehouden worden in het eeuwige vuur.” (St. Theophilus van Antiochië, Aan Autolycus, A.D. 181)

 “We hebben geleerd dat alleen zij mogen hopen op onsterfelijkheid die een heilig en deugdzaam leven nabij God geleefd hebben. Wij geloven dat zij die slecht hebben geleefd en geen berouw vertonen, gestraft zullen worden in het eeuwige vuur.” (St. Justinus Martelaar, Eerste Apologie, A.D. 148-155)

 “Hij zal de waardigen kleden in onsterfelijkheid; maar de slechten zal hij overdragen aan het eeuwige vuur, samen met de boosaardige demonen.” (St. Justinus Martelaar, Eerste Apologie, A.D. 148-155)

 “Noch is er enige maat of einde aan deze gruwel. Dat slimme vuur verbrand de benen en herstelt hen, wreet hen weg en behoudt hen nochtans. Net zoals vurige bliksems zullen ze de lichamen aanraken, maar hen niet verteren.” (Minucius Felix, Octavius, A.D. 218-235)

 “Maar de goddeloze en hen die niet volledig naar God gekeerd zijn, zullen gestraft worden in een vuur zonder einde; en ze zullen door de aard van dit vuur, goddelijk als het ware, een soort onvergankelijkheid hebben. (Tertullianus, Apologie, A.D. 197)

 “De veroordeelden zullen een eeuwig brandende Gehenna en de straf van verteerd te worden door levende vlammen ondergaan; noch zal het mogelijk zijn dat deze kwellingen zullen verminderen of tot een einde komen. Zielen zullen samen met hun lichamen bewaard blijven om in eeuwige doodspijnen te lijden. . . . Het verdriet tijdens de straf zal dan zonder de vrucht van berouw zijn; Wenen zal nutteloos zijn, en gebed zonder resultaat. Ze zullen te laat geloven in de eeuwige straf, zij die niet wilden geloven in het eeuwige leven.” (St. Cyprianus van Carthego, Aan Demetrianus, A.D. 252)

 (Bron: Faith of the Early Fathers, William A. Jurgens)

From → Hel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: