Skip to content

V & A: Waarom was St. Bernardus van Clairvaux onwetend over de doctrine van de Onbevlekte Ontvangenis?

by op 11 juni 2011
St. Bernardus van Clairvaux predikt de kruistochten

St. Bernardus predikt de Tweede Kruistocht

Aangezien de Kerk toen nog niet de onfeilbare definitie had gegeven over het onderwerp, kon St. Bernardus natuurlijk er niet door geleid worden. St. Bernardus geloofde dat Maria geboren was vrij van zonden, maar hij was in onduidelijkheid over het moment van haar heiligmaking. Hij dacht dat de waarschijnlijke verklaring was dat ze ontvangen was in zonde, maar gezuiverd was zoals St. Johannes de Doper vooraleer ze geboren werd. Maar hij beschouwde deze opinie niet een onderdeel van zijn geloof. Zijn vergissing is van weinig belang, aangezien zijn opinie gevormd werd vóór de eindbeslissing van de onfeilbare Kerk. St. Bernardus geloofde alles wat God geleerd had en al wat de Katholieke Kerk duidelijk had geformuleerd in haar definities voor zijn tijd.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: