Skip to content

V & A: Waarom onthield de Kerk zo lang Maria de eer van de Onbevlekte Ontvangenis?

by op 11 juni 2011

Onbevlekte Ontvangenis van MariaAangezien Maria altijd die eer bezat, weerhield de Kerk het niet van haar. De definitie dat Maria zo’n eer bezat, werd gegeven door de Kerk wanneer de noodzaak het vroeg. Er was geen echt dispuut over deze kwestie in de vroege Kerk. In de middeleeuwen probeerden theologen een diepere analyse van de privileges van Maria en, met geen onfeilbare beslissing van de Kerk om hen te helpen, kwamen sommige theologen tot problematische conclusies, vooral ten gevolge van de gebrekkige denkwijze van die tijd. Sommige theologen geloofden dat Maria behouden werd van de erfzonde vanaf het moment van haar conceptie; anderen zeiden vanaf het moment van haar levensvatting; nog anderen dat ze gezuiverd werd na haar conceptie en levensvatting. Allen gaven echter toe dat ze gezuiverd was vóór haar eigenlijke geboorte. Nu dat de Kerk gesproken heeft, is er geen twijfel meer over het onderwerp.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: