Skip to content

V & A: Als Maria zonder zonde was, waarom zegt St. Paulus dan “Eén is voor allen gestorven; dus zijn ze allen gestorven.” (2 Cor. 5:14)

by op 11 juni 2011

Maria Patrones van de KarthuizersDergelijke teksten moeten geïnterpreteerd worden in het licht van andere passages waar God openbaart dat Maria nooit onder de heerschappij van Satan was. Maria is inbegrepen in deze woorden van St. Paulus in de juridische zin voor zover ze geboren werd uit Adam, maar ze werd nooit geboren in zonde om achteraf verlost te worden. Ze werd verlost door preventie, eerder dan door zuivering achteraf.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: