Skip to content

V & A: Is er enig bewijs in de Heilige Schrift dat Maria inderdaad nooit was onderworpen aan de erfzonde?

by op 10 juni 2011

Eva en de erfzondeJa. In Genesis 3:15 zei God tot Satan, “Ik zal vijandschap wekken tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost; Dit zal u de kop verpletteren, maar gij zult loeren naar zijn hiel.” De radicale vijandschap tussen Satan en de tweede Eva, de moeder van de Christus, verbiedt haar om onder de heerschappij van Satan geweest te zijn, hetgeen het geval zou geweest zijn indien ze ooit de erfzonde had ondergaan.

In Lukas 1:28 lezen we hoe de Aartsengel gezonden was door God om Maria te begroeten met de woorden, “Wees gegroet, vol van genade.” Genade sluit zonde uit, en ware er enige zonde geweest in Maria, dan kon ze niet verklaard worden vol van genade te zijn. De protestantse versie vertaalt de zin als “Wees gegroet, gij begenadigde” (Statenvertaling), maar de Griekse tekst wijst zeker op iemand “vol van heiligheid.”

Echter, klachten dat onze doctrine Maria uitsluit van het aangaan van de erfzonde, worden steeds zeldzamer in een wereld die neigt om de erfzonde volledig te ontkennen en wenst iedereen ervan te ontslaan.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: