Skip to content

V & A: Als Maria zonder zonde was, dan had ze geen nood aan verlossing! Waarom is Christus dan de Verlosser van elk kind van Adam?

by op 10 juni 2011

Maria Onbevlekt OntvangenVoor zover de zonde van Adam het volledig menselijke geslacht veroordeelde, had Maria verlossing nodig. Maar er zijn twee manieren om verlost te worden. God kan toestaan om de ene in zonde te laten geboren worden en dan zijn ziel te zuiveren door de verdiensten van Christus; of Hij kan, door een anticipatie van de verdiensten van Christus, een ziel vrijstellen van de erfzonde. Zo stelde Hij Maria vrij van enige erfenis van de zonde, en zij had haar uitzondering te danken aan de geanticipeerde verdiensten van Christus. Met andere woorden, zij werd verlost door Christus door preventie, eerder dan door zuivering achteraf.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: