Skip to content

V & A: Wie zegt dat al die relieken wel authentiek zijn? Misschien zitten er wel enkele beenderen van konijnen bij of zo?

by op 7 juni 2011
Een lief konijn, maar geen heilige om te vereren

Een lief konijn, maar geen heilige om te vereren

Neen. De Katholieke Kerk is zeer voorzichtig in deze materie en haar Kerkelijk Wetboek verklaart dat die relieken enkel mogen publiekelijk vereerd worden als ze de authentieke documenten hebben die bewijzen dat ze waarachtig zijn. Deze documenten kunnen enkel gegeven worden door een bevoegde persoon van de Heilige Stoel. Als de documenten verloren geraakt zijn, dan mag dat reliek niet openbaar vereerd worden door de gelovigen zonder een speciaal decreet van een bisschop die het reliek als waarachtig verklaart. Maar zelfs al zou een katholiek een reliek vereren die in werkelijkheid het helemaal niet is, dan is er nog steeds een zekere verdienste. Immers, zulke verering was tenminste goed bedoeld en gericht naar iemand wiens object hij geloofde het te representeren.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Relieken

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: