Skip to content

V & A: Waarom veroordeelde de Kerk Galilei? Het waren de kardinalen die fout waren.

by op 6 juni 2011

Ze waren inderdaad fout. Maar, de beslissing hield op geen enkele wijze verband met de onfeilbaarheid van de Kerk. Het was een omkeerbare beslissing, en het werd later effectief aangepast. De autoriteiten van die tijd dachten verkeerdelijk dat de theorie van Galilei tegenstrijdig was met de Heilige Schrift. Ze meenden ook dat de verspreiding van de theorie zou leiden tot geloofsverwarring bij velen van de meer eenvoudige mensen. Maar deze zaak rechtvaardigt niet de aanklacht dat de Kerk systematisch wetenschappelijk onderzoek heeft gehinderd. Een cruciaal element in de vraag omtrent Galilei is het feit dat deze zijn zaak helemaal niet had bewezen, maar zich louter baseerde op een hypothese en er niet in slaagde om harde bewijzen te leveren. De Kerk moedigde destijds wetenschappers aan om de kwestie te bestuderen en te zien of zijn theorie bewezen kon worden, maar zonder resultaat. Vandaar dat de kardinalen niet overtuigd waren van Galilei’s gelijk. (Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Wetenschap

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: