Skip to content

Waarom beval de Paus de slachting van hugenoten (Franse protestanten) op St. Bartholomeusdag op 23 augustus 1572?

by op 3 juni 2011
Catherina de Medici en de slachting van de huguenoten

Catharina de Medici en de slachting van de hugenoten in 1572

De slachting had geen verband wat dan ook met de Katholieke Kerk of de Paus. De Kerk spoorde niet aan tot een slachting, noch had de Paus enige kennis erover op voorhand. Het was een pure politieke en betreurenswaardige moord die in elkaar gestoken was door Catharina de Medici, een weinig religieuze vrouw. Na de gebeurtenis werd een leugenachtig rapport verzonden naar de Paus, bewerend dat het een succesvolle onderdrukking was van een moordcomplot tegen de Koning. Uit dankzegging voor de veiligheid van de Koning beval de Paus om een ‘Te Deum’ te laten zingen in Rome. Maar toen Gregorius XIII het echte verhaal hoorde, drukte hij zijn misnoegen en veroordeling uit, en weigerde dat één van de leiders van de aanval aan hem voorgesteld zou worden, zeggend, “Ik zal niet een moordenaar ontvangen.”

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Kerkgeschiedenis

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: