Skip to content

V & A: Waarom eerde de Paus de Hertog van Alva na het slachten van 18.000 ketters?

by op 1 juni 2011
Calvinistische beeldenstorm in Antwerpen

De beeldenstorm in Antwerpen die ervoor zorgde dat Filips II de Hertog van Alva naar de Nederlanden stuurde.

De Hertog van Alva was een man met goede en slechte kwaliteiten. Voor zijn goede kwaliteiten eerde de paus hem door hem een hoed en een zwaard te geven. Hij eerde hem echter niet voor het slachten van 18.000 ketters, een gebeurtenis die achteraf plaats vond. Alva was gezonden, niet door de paus, maar door Filips II van Spanje om er een rebellie te onderdrukken in de Nederlanden. In deze expeditie toonde Alva zichzelf als een man van ijzer en bloed, en katholieken veroordelen hem voor zijn gedrag, evenveel als anderen zouden doen.

In werkelijkheid slachtte hij ongeveer 6000 ketters, niet als ketters, maar als rebellen. In zijn hoogmoed vermenigvuldigde hij het aantal tot driemaal toe, pochend dat hij er 18.000 had gedood. Echter, zijn schaamteloze wreedheid blijft, maar de Katholieke Kerk kan niets verweten worden. Als mijn ouders me de juiste dingen leren te doen, en me verbieden het verkeerde te doen, dan kan je hen niet de schuld geven, mocht ik ooit een misdadiger worden door mijn eigen keuze. Dezelfde Alva nam ook de wapens op tegen de Paus! Zijn geest van gehoorzaamheid tegenover de kerk was niet erg indrukwekkend.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Kerkgeschiedenis

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: