Skip to content

V & A: Verklaarde Llorente, secretaris van de inquisitie in Madrid, rond 1790 niet dat tijdens het 18-jarige bestuur van Torquemada (Generaal-Overste van de Inquisitie in de 15e eeuw) zo’n 8.800 personen in Spanje alleen al werden verbrand.

by op 28 mei 2011

Torquemada Spaanse InquisitieLlorente wordt als geschiedkundige zelfs door protestantse historici gediscrediteerd. Hij was secretaris van de inquisitie zo’n 300 jaar na de dood van Torquemada. Maar hij was niet waarachtig in zijn liefde voor de Kerk en werd verbannen uit Spanje. Hierna schreef hij zijn zogezegde en zeer gekleurde geschiedenis over de inquisitie, waarbij hij pretendeerde dat hij gebruik maakte van documenten waartoe hij toegang had. Wanneer men hem vroeg bewijzen te leveren, zei hij dat hij alle officiële papieren waarop hij zich baseerde, verbrand had. We kunnen geen historicus betrouwen die verklaart dat hij de originele documenten opzettelijk vernietigd heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat gedurende drie eeuwen in totaal ongeveer 4.000 mensen stierven onder de Spaanse inquisitie.

Maar laat ons even hypothetisch aannemen dat er 8.800 personen stierven in een periode van 18 jaar onder Torquemada. Dat zou neerkomen op een gemiddelde van zo’n 500 personen per jaar. Sir James Stephens, in zijn boek ‘History of English Criminal Law,’ toont dat er ongeveer 800 executies per jaar waren in de vroege post-Reformatie periode in Engeland. Zo’n wreedheid was niet het resultaat van het katholicisme als zodanig, maar moet toegewezen worden aan het algemene karakter van de tijden, die we gelukkig achter de rug hebben.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Inquisitie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: