Skip to content

V & A: Is het ‘Wees Gegroet’ geen katholiek uitvindsel van de middeleeuwen?

by op 28 mei 2011

Het ‘Wees Gegroet’ of ‘Ave Maria’ werd populair in de middeleeuwen, maar was als gebed reeds lang daarvoren gekend, alhoewel niet in de volledige vorm zoals we ze nu kennen.

Het Wees Gegroet is geen katholiek uitvindsel, maar louter een samenbrengen van de groet van Gabriël (“Wees Gegroet, vol van genade, de Heer is met u,” Lc. 1:28) en die van Elizabeth (“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot,” Lc. 1:42). In het Oosten vinden we het gebruik van het Wees Gegroet reeds terug in de 4de of 5de eeuw in de Griekse liturgieën van de H. Jacobus, de H. Basilius en de H. Marcus. In het Westen duikt de formule van de twee groeten op in de 7de eeuw in de Mozarabische liturgie. De formule won aan populariteit en vanaf de 13de eeuw vond er een meer actieve verspreiding plaats.

Dat de officiële formule zoals we die vandaag kennen, pas verscheen in het Romeinse Brevier onder Pius V in 1568, bewijst niet dat het een middeleeuws uitvindsel is. Het wijst enkel op het feit dat deze formule, die precies de onze is, tegen die tijd de boventoon voerde en sindsdien in gebruik is in heel de Kerk.

Advertenties

From → Maria & Heiligen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: