Skip to content

V & A: Waarom laat ge uzelf niet eens bijten door een giftige slang zoals St. Paulus? En ge zult vlug zien dat al die zogezegde mirakelen onzin zijn.

by op 24 mei 2011

Satan bekoort Jezus ChristusJe vraagt me dat te doen wat zondig is om Gods ware religie te bewijzen! Satan zei tot Christus:”Indien Gij Gods Zoon zijt, werp U dan naar beneden.” (Mt. 4:6) En Christus antwoordde: “Ge zult de Heer uw God niet beproeven.” Het is verkeerd om te proberen God te dwingen zaken te doen zelfs als wordt geloofd dat hij het beloofd heeft (want Satan citeerde een belofte van God). Maar bovenal, het is fout wanneer je wil dat God altijd doet wat Hij enkel heeft beloofd in bepaalde situaties. De joden schreeuwden tot Christus op Golgotha: “Indien gij Gods zoon zijt, kom dan af van het kruis.” (Mt.17:40) De reden waarom Christus weigerde, is omdat de joden reeds voldoende bewijzen hadden gekregen. Bovendien zouden ze hem toch niet geloofd hebben als Hij het mirakel deed dat ze hem vroegen.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Mirakelen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: