Spring naar inhoud

V & A: In Mt. 16:17-18 leest men het volgende: “Wonderen zullen hen vergezellen: . . . Duivels uitdrijven; vreemde talen zullen ze spreken; slangen zullen ze opnemen; en al drinken ze dodelijk vergif, het zal hun niet schaden; zieken zullen ze de hand opleggen, en zij zullen genezen.” Niets van dit alles gebeurt in de Katholieke Kerk. Is het niet allemaal grote onzin?

by op 24 mei 2011

Mirakel St. PaulusDe passage die je citeerde was nooit bedoeld op een permanente basis. Christus voorspelde dat bepaalde tekenen zouden plaatsvinden die het preken van zijn volgelingen zouden bevestigen. Hij zei niet dat ze voortdurend zouden plaatsvinden, noch dat elke katholiek dergelijke miraculeuze krachten zou bezitten.

De tekenen vonden plaats bij sommige volgelingen van Christus in de eerste eeuwen en zodoende was Christus’ profetie vervult. Zo werd St. Paulus gebeten door een giftige slang en bleef hij ongedeerd tot verbazing van de mensen die erbij aanwezig waren (Hand. 28:3). Maar het mirakel vond plaats voor de ongelovigen, die geen ander uitwendig teken hadden dan dat mirakel. Maar nu dat de Kerk goed gevestigd en verspreid is, zijn dergelijke buitengewone tekenen niet noodzakelijk. We hebben voldoende bewijzen nu dat de Kerk zo lang bestaat.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

From → Mirakelen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: