Skip to content

V & A: Welke bewijzen heb je dat de Katholieke Kerk de ene ware Kerk is?

by op 22 mei 2011
Christus en St. Petrus

De ene ware Kerk!

Het bewijs ligt in het feit dat alléén de Katholieke Kerk beantwoordt aan de concrete religie die door Christus gevestigd werd. Welnu, de ware christelijke religie is die religie die:

1) Gesticht werd door Christus zelf.

2) Zonder ophouden bestaan heeft sinds de tijd van Christus.

3) Katholiek of universeel is overeenkomstig Christus’ gebod om naar gans de wereld te gaan en alle volkeren te onderwijzen.

4) Vraagt dat al haar leden dezelfde leer volgen.

5) Goddelijke autoriteit uitoefent over haar leden, aangezien Christus zei dat indien iemand de Kerk niet zou aanhoren, als een heiden zou zijn.

Welnu, alleen de Katholieke Kerk kan deze titel opeisen:

1) Ze werd gesticht door Christus zelf. Alle andere kerken houden op te bestaan als we terug gaan doorheen de geschiedenis. Christus zei: “Gij zijt Petrus, en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen.” (Mt. 16:18) Er zijn zoveel groepen die pretenderen Christus’ Kerk te zijn. Maar de één werd gesticht door Johannes Calvijn; een ander door Maarten Luther; een ander door John Wesley, etc. Alléén de Katholieke Kerk kan beweren dat ze gebouwd werd op Petrus, het hoofd van de apostelen en ooit bisschop van Rome.

2) Ze heeft bestaan door alle eeuwen heen sinds Christus.

3) Al haar leden houden vast aan dezelfde essentiële doctrines.

4) Ze is katholiek of universeel.

5) Ze spreekt met een stem van ware autoriteit in de Naam van God.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Kerk & Paus

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: