Spring naar inhoud

V & A: Waarom verwerpt de Katholieke Kerk spiritisme?

by op 22 mei 2011
Ouija board

"Iedereen, die zoiets doet, is een afschuw voor Jahweh, uw God” (Deut. 18:12)

De Katholieke Kerk gelooft zeker in het bestaan van de wereld van geesten, God, goede en kwade geschapen geesten, en in het voortbestaan van de ziel van de mensen. Maar de fenomenen van spiritisme zijn het resultaat van natuurlijke oorzaken, soms van bedrog en zeer vaak van boze geesten. We mogen er zeker van zijn dat de effecten die voortkomen uit de invloed van geesten niet het resultaat zijn van de tussenkomst van goede geesten. Het medium handelt onder koortsachtige en bevende opwinding; de effecten zijn maar al te vaak slecht; en de boodschappen die ontvangen worden, alsook de methoden die aangewend worden, zijn openlijk godslasterlijk en immoreel, en totaal onwaardig van God. God zelf zegt: “Er mag onder u niemand worden gevonden, die . . . waarzeggerij, toverij, wichelarij, zwarte kunst en hekserij uitoefend; niemand die onderaardse of waarzeggende geesten raadpleegt, of doden ondervraagt. Want iedereen, die zoiets doet, is een afschuw voor Jahweh, uw God” (Deut. 18:10-12)

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Spiritisme

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: