Skip to content

V & A: Waarom verwerp je de Getuigen van Jehovah?

by op 22 mei 2011

Jehovah's WitnessesDe Getuigen van Jehovah zijn slechts een resultaat van de sekte die gekend is als de Russelliten. Ze hebben geen bewijs wat dan ook dat Jehovah hen vroeg om “Zijn Getuigen” te zijn. De Russelliten werden genoemd naar de Amerikaanse dominee Charles T. Russell, die een nieuwe vorm van protestantisme begonnen. Hun geloof is gebaseerd op de overtuiging dat Christus’ Tweede Komst elk moment kan komen. Ze besteden weinig of geen aandacht aan de voor de hand liggende zaken in de Heilige Schrift over de Tweede Komst, maar concentreren zich op één punt uit de Bijbel, dat Christus zelf doelbewust vaag liet, namelijk toen Hij sprak over de Tweede Komst, “Van die dag en dat uur weet niemand iets af.” (Mt. 24:36)

Ze beschouwen alle georganiseerde kerken en hun clerus als vertegenwoordigers van Satan. Ze hebben echter een bijzondere haat voor de Katholieke Kerk, aangezien de paus voor hen het beest is dat werd voorspeld door Daniël en St. Johannes. Hun exegetische denkoefeningen voor de interpretatie van onduidelijke mystieke teksten is verbazingwekkend. Ze menen te zijn ontstaan in 1874, hetgeen 1874 jaren te laat is voor diegene die de Kerk zoekt die effectief door Christus gevestigd werd.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: