Skip to content

V & A: Is het Leger des Heils de ware Kerk? Tonen hun onbaatzuchtige werken van naastenliefde niet dat ze op het juiste spoor zitten?

by op 22 mei 2011

Salvation ArmyHun goede werken zijn vaak zeer welgevallig aan God. Velen van hen zijn van goede wil en hebben devotie. Maar ik kan niet zeggen dat de ware Kerk van Jezus Christus gesticht werd door Generaal Booth. Ongeacht de goede intenties van deze mensen zijn ze fout.

Christus gaf ons een vast pakket van waarheden om te geloven en geboden die moeten gevolgd worden. Een goede christen is iemand die alles gelooft wat Christus leert en doet wat Hij vraagt. De leden van het Leger des Heils verwerpen veel van Christus’ doctrine. Ze zeggen dat het doopsel helemaal niet noodzakelijk is. Allen verwerpen Christus’ leer over de eucharistie. Ook de joden verwierpen Christus’ leer over de eucharistie en verlieten hem (zie Jn. 6).

Het Leger des Heils zegt: “Geloof in de Naam van de Christus en je bent gered door Hem.” De Katholieke Kerk heeft groot gelijk wanneer ze zegt dat dat niet voldoende is en geeft de raad: “Geloof in Christus. Geloof in elke afzonderlijke doctrine die Hij leerde, en geloof dat je gered kan worden door Hem, op voorwaarde dat je probeert om Hem oprecht te gehoorzamen in Zijn levenswet.” Ik geef toe dat vele leden van het Leger des Heils proberen oprecht te leven volgens hun beperkte kennis van het christelijke geloof, net zoals vele katholieken proberen te leven volgens de volle waarheid. Maar dat wil niet zeggen dat de leden van het Leger des Heils ware christenen zijn, zolang zij niet de volle waarheid van Christus aanvaarden.

Advertenties

From → Leger des Heils

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: