Spring naar inhoud

V & A: Heeft de Katholieke Kerk ooit communicatie gehad met de geestenwereld?

by op 22 mei 2011

In de geschiedenis van de Katholieke Kerk zijn er vele gevallen van boodschappen die ontvangen werden van zielen van overledenen. Maar de waarheid van deze gevallen is onderworpen aan de gebruikelijke wetten van historisch-criticisme, en sommige gevallen werden zeker bewezen als twijfelachtig. Andere gevallen laten zelfs geen plaats voor voorzichtige twijfel.

God staat een ziel slechts sporadisch toe om tijdelijk een waarschuwing, of een vraag voor gebeden mede te delen, maar niets fantastisch. Bovendien zijn de boodschappen spontaan, en niet het resultaat van een nieuwsgierige inspanning van mensen die de waarheid te zoeken bij de doden. De kerk onderzoekt de boodschappen die ontvangen werden, of die beweerd worden ontvangen te zijn, om na te gaan of het een goede of kwade geest is die verantwoordelijk is voor de boodschap. De volgende criteria worden gehandhaafd:

1) De boodschap mag in geen geval de katholieke leer of morele principes tegenspreken: “Wanneer iemand u een ander evangelie verkondigt, dan gij ontvangen hebt, hij weze vervloekt!” (Gal. 1:9)

2) De persoon die beweert een dergelijke communicatie gehad te hebben, moet blijk geven van gezond verstand en zelfs onwillig zijn voor dergelijke gebeurtenissen.

3) De effecten van de boodschap moeten goed zijn, de ontvanger bewogen tot een heiliger leven, en niet tot iets onfatsoenlijks, schaamtevol, of in strijd met de christelijke waarden.

From → Spiritisme

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: