Skip to content

V & A: Zijn anglicaanse dominees niet even goed en geleerd als de katholieke priesters?

by op 18 mei 2011
Anglicaanse kerk
Een anglicaanse dominee

Laat ons gewoon eventjes aannemen dat wat je zegt waar is. Maar dat maakt de anglicaanse kerk niet de ware. Als ze even geleerd waren als katholieke priesters, dan zijn de de katholieke priesters ook even geleerd. En hetzelfde geldt voor hun goedheid. En als de kennis en het karakter van de anglicaanse dominees de anglicaanse kerk als de ware bewijzen, dan tonen de kennis en het karakter van de katholieke priesters dat ook de katholieke kerk de ware is. Maar je kan geen twee ware kerken hebben.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: