Skip to content

V & A: Wat moeten we denken van John Wesley, de grondlegger van het methodisme?

by op 18 mei 2011
Methodisten
John Wesley

Wesley was een goede en oprechte man, maar hij was fout in zijn begrip over het christelijke geloof. Het was slecht dat zijn ideeën tot een nieuwe sekte hebben geleid. Echter, omdat hij en zijn volgelingen oprecht waren, heeft God hun goede wil op velerlei manieren gezegend, aangezien God steeds het goede haalt uit het kwade. Echter, ze prediken valse doctrines en houden ze voor de ware leer van Christus. God wil echter dat de volgelingen van John Wesley terugkeren naar de Katholieke Kerk.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Methodisten

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: