Skip to content

V & A: Kiezen voor de anglicaanse kerk boven de Katholieke Kerk is een keuze zoals een ander. Zijn ze niet op hun eigen manier evenwaardig? Bevestigt de Bijbel hun waarheden niet?

by op 18 mei 2011

De anglicaanse wereld van contradictie : Aartsbisschop Peter Akinola van Nigeria die vindt dat getuigen van homohuwelijken tot één jaar gevangenisstraf moeten krijgen

Aangezien de anglicaanse kerk een contradictie is van de Katholieke Kerk, kan zij in zekere geval niet gelijk zijn, noch juist zijn. Als een van de twee correct is, dan moet de andere fout zijn.

Trouwens, de anglicaanse kerk is niet gebaseerd op de Heilige Schrift. Het is gebaseerd op de revolutie van Hendrik VIII die de Katholieke Kerk verlaten heeft. In tegenstelling tot de anglicaanse kerk beweert de Katholieke Kerk niet dat ze ontstaan is vanuit de Bijbel. Ze bestond voordat een regel van het Nieuwe Testament was geschreven. Haar leden schreven het Nieuwe Testament, en de Katholieke Kerk zegt ons wat zij werkelijk bedoelden wanneer ze het schreven.

De Katholieke Kerk is gebouwd op de historische persoon van Christus en ze bewijst haar goddelijke opdracht door voortdurende uitoefening van de taken die Christus haar heeft toevertrouwd. Nu de evangelies geschreven zijn, bevestigen ze haar eisen, tenminste als men bereid is om die op een  correcte manier te interpreteren. Maar zelfs als het Nieuwe Testament nooit geschreven zou zijn, zou de Katholieke Kerk nog steeds bestaan.

Het is dus absurd om de Anglicaanse Kerk en de Katholieke Kerk op eenzelfde niveau te plaatsen. De Katholieke Kerk bestond altijd, met of zonder Bijbel; de anglicaanse kerk bestond niet altijd en gebruikt de bijbel slechts om haar bestaan te rechtvaardigen.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: