Skip to content

V & A: Verliet Hendrik VIII de kerk niet enkel omdat hij niet wou doen wat de paus hem dicteerde?

by op 17 mei 2011

St. Thomas More, terechtgesteld voor zijn trouw aan de Kerk

Daar zeg je het. Hendrik wou Gods wet niet volbrengen, zelfs toen de paus het hem zei. En vandaar dat hij rebelleerde, en zijn rebellie was de genesis van het anglicanisme. Het begon met ongehoorzaamheid, net zoals alle problemen van de wereld begonnen met de schreeuw van Satan, “Ik zal niet dienen.” Wanneer mensen weigeren om God te gehoorzamen, vinden ze anderen die weigeren henzelf te gehoorzamen. En toen het anglicanisme weigerde de Katholieke Kerk te gehoorzamen, verloor het de macht om gehoorzaamheid af te dwingen van haar eigen clerus.

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: