Skip to content

V & A: Is Engeland niet vrij om zijn eigen vorm van katholicisme te kiezen?

by op 17 mei 2011

Kathedraal van Canterbury

Vrij? Je bent bezig met een zeer gevaarlijk woord. Er is geen absolute vrijheid. Vrijheid houdt altijd een relatieve restrictie in. Als ik vrij ben van de waarheid, dan ben ik onderworpen aan valsheid; als ik vrij ben van deugd, daar ben ik onderworpen aan ondeugd. Toen de wetenschap bewees dat de aarde rond was, nam het mijn vrijheid weg om te geloven dat het vlak was. Maar ik wil niet vrij zijn om te geloven dat het vlak is. Wanneer God Zijn wet geopenbaard heeft, nam die openbaring mijn vrijheid weg om te doen wat de wet verbood. Wanneer Hij een definitieve religie openbaarde, nam Hij mijn vrijheid weg om toe te behoren aan een andere religie van mijn keuze. Zijn wet neemt mijn vrijheid van echtscheiding en hertrouwen weg. Good Old Engeland geeft zijn onderdanen de vrijheid van echtscheiding en van hertrouwen. Maar dat is de vrijheid van de duivel en een weigering van onderwerping aan God. Een man kan vrij zijn van God en de dienaar van de duivel, of vrij zijn van Satan en de dienaar van God. Kies welke vrijheid jij wil hebben. Maar veel van de vrijheid van Engeland is vrijheid van de wet van God. Er is geen vooroordeel tegenover Engeland om dit te zeggen. Maar als mijn eigen moeder een moord begaat, dan weiger ik zo verblind te zijn door mijn liefde voor haar door te ontkennen dat het een misdaad is.

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: