Skip to content

V & A: Hebben de anglicanen praktisch niet dezelfde eredienst als de katholieken?

by op 17 mei 2011
De aartsbisschop van Canterbury

De aartsbisschop van Canterbury

Ze imiteren vele van onze uitwendige praktijken. Maar zelfs deze pogingen worden niet ondersteund door hun eigen bisschoppen. Daarenboven maakt deze imitatie van de katholieke eredienst van hen geen katholieken. Als een vreemde man uiterlijk mijn dubbelganger was, dan zou het hem niet mijn bloedbroeder maken. De enige manier om katholiek te zijn is er een te zijn. De anglicanen gingen weg van God door ongehoorzaamheid, en de enige weg terug is door gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is de essentie van religie, en het is gehoorzaamheid aan de katholieke kerk en geloof in de praktijk die van een mens een katholiek maakt.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: