Skip to content

V & A: Kan je enkele voorbeelden geven van de tegenstrijdige kerkleer van de anglicaanse kerk?

by op 16 mei 2011

Paus Benedictus XVIAlle anglicanen aanvaarden een gezaghebbende kerk die ondergeschikt is aan de politieke en parlementaire autoriteit in Engeland. Maar in gans de wereld ontkennen ze de noodzaak van onderwerping aan de gezaghebbende autoriteit van de opvolger van Sint Petrus, de huidige bisschop van Rome.

De helft van de leden van de anglicaanse kerk zegt dat ze gelooft in de ware tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie, en de helft van de leden ontkent het. Christus zei: “Aanhoor de Kerk.” Als de anglicaanse kerk de ware kerk is, naar welke helft moeten de mensen luisteren?

Als lerende kerk faalt het anglicanisme. Ze is verplicht om mensen te tolereren zoals bisschop Barnes, die openlijk de expliciete doctrines van Christus ontkent.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: