Skip to content

V & A: Is de beslissing van Rome aangaande de anglicaanse ordes onherroepelijk?

by op 16 mei 2011

Ja. Het is een onfeilbare beslissing inzake een secundaire materie die verbonden is met en noodzakelijk is voor de verdediging van de geopenbaarde dogma’s. We moeten de beslissing aanvaarden, niet vanuit het goddelijke geloof, maar omwille van de onfeilbare autoriteit van de Kerk. De vraag werd grondige onderzocht, zelfs vanuit een positieve overweging, aangezien de paus wist dat als anglicaanse ordes als geldig aanvaard konden worden, dan in dat geval de weg naar hereniging veel gemakkelijker zou zijn. Maar het bewijs verplichtte de paus om hen ongeldig te verklaren. Paus Leo XIII nam de beslissing van het aangestelde comité volledig over en publiceerde de veroordeling met zijn eigen onfeilbare autoriteit om het te ondersteunen. Geen anglicaanse bisschop of priester kan voorgaan in de katholieke kerk zonder gewijd te zijn door een katholieke bisschop.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: