Spring naar inhoud

V & A: Belijden de anglicanen niet dezelfde geloofsbelijdenis als de katholieken?

by op 16 mei 2011
Anglicaanse kerk

De omstreden anglicaanse homoseksuele bisschop Gene Robinson

De anglicanen belijden dezelfde geloofsbelijdenis, maar ze geloven ze niet in de ware katholieke betekenis. Katholieken belijden en aanvaarden de geloofsbelijdenis van de apostelen in de praktijk. Anglicanen belijden ze. Alle anglicanen zeggen: “Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, Onze Heer.” Vele anglicanen geloven niet dat hij waarlijk de Zoon van God is. Alle anglicanen zeggen: “Geboren uit de Maagd Maria.” Velen ontkennen de maagdelijkheid van Maria. Alle anglicanen zeggen: “Ik geloof in de heilige katholieke Kerk.” Maar niemand van hen sluit zich daar bij aan, of diegene die dat wel doet, houdt op een anglicaan te zijn. Alle anglicanen zeggen: “Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen,” maar weinigen durven de heiligen te aanroepen. Allen zeggen: “Ik geloof in de vergiffenis van de zonden,” maar de grote meerderheid ontkent het sacrament van de biecht. Anglicanen mogen de geloofsbelijdenis belijden, maar de meeste anglicanen realiseren zich zeker niet wat de woorden impliceren.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: