Skip to content

V & A: Waarom erkennen de patriarchen van de orthodoxe kerk de anglicaanse ordes?

by op 15 mei 2011

Ten eerste is er niet zoiets als een verenigde orthodoxe kerk, noch kan de goedkeuring van een of twee secties van die kerk geciteerd worden als een algemene oordeel van de Griekse kerk.

Ten tweede pretenderen de Griekse bisschoppen geen onfeilbaarheid. Ze mogen zeggen: “Dit is onze opinie,” maar ze kunnen niet toevoegen, “en onze opinie is zeker waar.” Met andere woorden, de aanvaarding van sommige geïsoleerde Griekse patriarchen bewijst niets.

Ten derde, de opinie van sommige patriarchen was gebaseerd op gebrekkige informatie. Ze konden enkel oordelen over de informatie die hun gegeven was. Maar de echte feiten werden hen niet gegeven. “High-Church” leden gaven een zeer subjectief exposé over de kwestie, waartegen anglicaanse kranten in Engeland hevig protesteerden als zijnde een zeer verstoord beeld van de principes van de Kerk van Engeland. Het oordeel van een slecht geïnformeerde Griekse bisschop kan niet op tegen het oordeel van een goed geïnformeerde anglicaanse bisschop, zoals bisschop Knox.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: