Skip to content

V & A: Vormen de anglicanen een onderdeel van de Katholieke Kerk?

by op 15 mei 2011

Sommige anglicanen menen dat zij een onderdeel vormen van de Katholieke Kerk; anderen weer niet. Hoe dan ook, als een verdwaald kind in een huis binnentreedt en verklaarde dat het een familielid was, dan zou dat niet veel uithalen wanneer gans de familie verklaarde dat het geen familie was. En ondanks de overtuiging van sommige anglicanen weten niet alleen katholieken, maar praktisch iedereen, dat de kerk van Engeland geen onderdeel uitmaakt van de Katholieke Kerk en dat het even protestants is als de Lutheranen. Vraag een willekeurige anglicaan de weg naar een katholieke kerk en hij zal nooit de weg tonen naar zijn eigen anglikaanse kerk. Ook de eed die afgenomen wordt door de Koning van Engeland is zo onkatholiek als de formule maar kan zijn, en het verklaart wel degelijk dat het anglicanisme een protestantse sekte is, die zich heeft afgescheiden en verschilt van de Katholieke Kerk.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: