Skip to content

V & A: Is de Kerk van Engeland katholiek [universeel] omdat ze missionarissen uitgestuurd heeft in gans de wereld?

by op 15 mei 2011

Andere protestantse kerken doen evenveel als de Kerk van Engeland in deze kwestie en toch moet men toegeven dat ze niet katholiek zijn. Maar los daarvan, wat betekent het woord katholiek [universeel] in de technische, christelijke zin van het woord? Het verwijst niet naar gebied alleen. Om echt katholiek te zijn moet een kerk haar oorsprong terugvinden bij Christus; moet het bestaan hebben in alle eeuwen sinds Christus; moet ze aanvaardbaar zijn voor alle naties en zich steeds verder verspreiden onder hen; moet ze alle doctrines van Christus aanvaarden; en moet ze altijd haar leden binnen diezelfde eenheid van gezagdragende discipline houden. De Kerk van Engeland faalt in al deze voorwaarden.

Haar oorsprong was bij Britse wet gevestigd, en ze blijft onderworpen aan de kroon van Engeland. Ze dateert van de 16e eeuw, en voorheen bestond ze zeker niet in de eeuwen sinds Christus’ dood.

De Aartbisschop van Canterbury, ere-druïde van Stonehenge

Noch is de kerk van Engeland aangepast aan alle volkeren. Als een man werkelijk het bidboek van de Kerk van Engeland aanvaardt, moet hij de koning van Engeland als het opperste hoofd en leider van de anglicaanse kerk aanvaarden. Hoe kan je een Fransman uitleggen dat de president van Frankrijk slechts staatsrechtelijke beslissingen kan nemen, maar de beslissingen van het Britse parlement de basis vormen voor zijn geloof?

Als we naar de feiten kijken, vinden we geen bewijs van een waarlijk katholieke missioneringsdrang in het anglicanisme. Ondanks de late en geïsoleerde missioneringspogingen sinds de 18e eeuw, meerdere honderden jaren na haar stichting, probeert het nog steeds niet alle volkeren te bekeren. Ik heb nog nooit van een groep gehoord van Italiaanse anglicanen, Spaanse, Duitse, Franse of Oostenrijkse. Geen Europese natie aanvaardt die kerk behalve Groot-Brittannië. Waarom doet de Kerk van Engeland geen moeite voor deze volkeren? Hebben ze het recht niet op de waarheid die Christus geleerd heeft? Of is het omdat de katholieke kerk goed genoeg is voor hen? Als dat het geval is, waarom start de kerk van Engeland missies in nieuwe landen waar de katholieke kerk reeds bestaat? Het feit dat het andere Europese landen verwaarloost, toont dat het niet in echte katholieke geest leeft. Het feit dat het geïsoleerde missies opstart in reeds bestaande katholieke missielanden, toont aan dat het zich helemaal niet bewust is om zogezegd onderdeel te zijn van de katholieke kerk, zoals sommigen graag zouden denken.

Maar laat ons niet langer spreken over oorsprong, tijd en reikwijdte, maar over doctrine. Katholieke doctrine verlangt dat alle leden van de kerk dezelfde waarheden aanvaarden. Anders kan er geen kwestie zijn van dezelfde religie overal. Welnu, de Kerk van Engeland aanvaardt niet alle doctrines van Christus. Vele van zijn doctrines doet het af als mythe of godslastering. Niet alleen dat. In het deel van de christelijke doctrines dat het wél aanvaardt, is het anglicanisme een huis van verwarring. Bisschop Barnes en Lord Halifax meenden bij dezelfde kerk te behoren, maar zouden tezelfdertijd elkaar vrolijk excommuniceren als ketter. Een ‘low-church’ [vorm van anglicanisme dat het meest uitgesproken protestants is] missionaris zal een kerk in Papoea vestigen die amper kan herkend worden als zijnde tot dezelfde religie te behoren als diegene die gevestigd werd door een “high-church” [vorm van anglicanisme dat het dichtst aansluit bij katholieke tradities] missionaris in Fidji.

Tenslotte moet ik amper spreken over een eenheid in discipline. In de praktijk is er amper een eenheid van discipline binnen de anglicaanse kerk. En terwijl sommige anglicanen een eenheid beweren te hebben met de Katholieke Kerk, die laatste ontkent zo’n band. Zo groot is het verschil tussen de kerk van Engeland en de Katholieke Kerk, dat we gerust mogen zeggen dat, indien de anglicaanse kerk de ware kerk is, de katholieke kerk zeker fout is, en vice versa.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: