Skip to content

V & A: Is de kerk van Engeland een hervorming van de Katholieke Kerk?

by op 15 mei 2011

Overblijfselen van de verwoeste Binham Priory

Geschiedkundigen gebruiken het woord hervorming of reformatie om de religieuze veranderingen van de 16e eeuw aan te duiden, maar een radicale verandering kan geen hervorming genoemd worden. De kerk van Engeland begon met een compleet nieuwe constitutie, met Caesar als opperste hoofd in de zaken die aan God zouden moeten toebehoren. Voor de Reformatie was de H. Mis het centrum en de essentie van de religie, lang voordat het verboden was en belachelijk gemaakt werd. De nieuwe religie betekende een verandering in zowel verering als discipline.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: