Skip to content

V & A: Heeft de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury enige jurisdictie?

by op 15 mei 2011
Dr Rowan Williams, de aartsbisschop van Canterbury

Hij heeft geen relatie met de katholieke kerk in Engeland voor de Stichting van de anglicaanse kerk, noch in de juridische zin, noch door heilige ordes. Hij behoudt enkel de naam zonder de realiteit, en is zijn positie verschuldigd aan de kroon. Alle privileges die ooit gegeven werden aan de aartsbisschoppen van de Canterbury door koningen worden nu gegeven aan de kardinaal aartsbisschop van Westminster. Als de huidige aartsbisschop van Canterbury zich zou bekeren tot de katholieke kerk en zijn priesterlijke functies in die kerk zou willen uitoefenen, zal hij moeten gewijd worden tot priester, alsof hij nooit voordien tot de clerus behoorde.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Anglicanen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: