Skip to content

“Onze” Bijbel: De Petrus Canisiusbijbel

by op 13 mei 2011
De katholieke Petrus Canisiusbijbel

De katholieke en oerdegelijke Petrus Canisiusbijbel

Alle bijbelcitaten in deze website zijn ontleend aan de ‘Petrus Canisiusbijbel’, tenzij anders aangegeven.

Alhoewel deze Nederlandse katholieke vertaling jammer genoeg niet uitgaat van de Vulgaat, maar van de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondteksten, hebben we deze bijbelvertaling gekozen om volgende redenen:

(i) De Petrus Canisiusbijbel is een oerdegelijke katholieke vertaling, zonder invloed van de latere modernistische tendensen.

(ii) De ‘Willibrordvertaling’ en de oecumenische ‘Nieuwe Bijbelvertaling’ staan teveel onder invloed van het protestantisme. Het feit dat de Willibrordvertaling van 1978 ook in sommige protestantse erediensten gebruikt wordt, bewijst dit voldoende!

(iii) Een recente Nederlandstalige vulgaatvertaling is niet beschikbaar.

(iv) Alhoewel het taalgebruik van de Canisiusvertaling licht archaïsch kan genoemd worden, stelt het geen al te grote problemen.

(v) Exemplaren zijn nog gemakkelijk te verkrijgen.

De Petrus Canisiusbijbel werd  uitgegeven door de Apologetische Vereniging ‘Petrus Canisius’. De eerste volledige Canisiusbijbel werd gepubliceerd in 1939. Voor de periode tussen 1939 en de verschijning van de Willibrordvertaling in 1975 kan men de Canisiusvertaling beschouwen als ‘de’ katholieke vertaling.

Een opmerkelijk verschil tussen deze en latere Nederlandstalige vertalingen is dat de Canisiusvertaling het Tetragrammaton vertaalt door “Jahweh”, in plaats van het in protestantse vertalingen meer gebruikelijke “Heer” of “Here”. Verder vallen in het Oude Testament de “typisch katholieke” namen op: in navolging van de Septuagint en de Vulgaat zijn Hebreeuwse namen die op een -a eindigen vergriekst (bijvoorbeeld Esdras, Jonas, Zacharias tegenover Ezra, Jona en Zacharia). In de nochtans ‘katholieke’ Willibrordvertaling komen die namen niet (meer) voor.

De Martelaren van Gorcum, martelaren voor de Katholieke Kerk

De Martelaren van Gorcum, gestorven voor een onvervalst katholiek geloof

Advertenties

From → Bijbel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: