Skip to content

V & A: Is het een katholieke werkgever toegestaan om katholieke werknemers anders te behandelen?

by op 9 mei 2011

St. Paulus zegt, “Laat ons wèl doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs.” (Gal. 6:10). Een werkgever mag het zeker doen, op voorwaarde dat zijn motivatie bestaat uit positieve naastenliefde voor die katholieke werknemers en niet uit desappreciatie van de niet-katholieken; en bovendien mag het geen onrechtvaardigheid met zich meebrengen tegenover die laatsten. St. Paulus spreekt hier immers over de naastenliefde, niet over discriminatie. Het is een belangrijk onderscheid die velen schijnen te vergeten.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Moraalleer

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: