Spring naar inhoud

V & A: Waarom zijn er geen mirakelen meer in onze tijd?

by op 5 mei 2011

Vraag:  Waarom zijn er geen mirakelen meer in onze tijd? Bewijst dit niet dat de Katholieke Kerk fundamenteel verschilt van de Eerste Christenen?

Antwoord:

  • Jezus Christus: De onverwoestbaarheid van de Kerk werd beloofd door Christus en heeft op zich niets te maken met mirakelen: (Mt. 16:18) “Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.”
  • St. Paulus: Mirakelen zijn niet het enige criterium voor heiligheid: (1 Cor. 13:2) “Al heb ik het volle geloof, dat bergen verzet, zonder liefde ben ik niets.”
  • St. Augustinus: Het is van geen belang dat mirakelen zich niet langer voordoen. St. Augustinus zegt dat we reeds voldoende mirakelen gehad hebben om ons geloof te bekomen. Het overvloedige aantal mirakelen van de Apostelen zou voldoende moeten zijn voor ons geloof. En de verderzetting ervan na de Apostelen tijdens en door het bestaan van de Kerk door de eeuwen heen versterkt het bewijs.
  • ­         Mirakelen vandaag: Er vinden nog steeds mirakelen plaats. Denken we hierbij maar aan Lourdes, Fatima, mirakelen voor heiligverklaringen, de H. Eucharistie, enz.

From → Mirakelen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: